Harmoni

1.525 kr

Urna i Al. Finns i natur, vitlaserad och brunlaserad.
Korset på locket kan monteras av.
art.360

Urnor Image

Urnor Image

Image: