Gamma

1.855 kr. Järnplåt
2.220 kr. Kopparplåt

Tillverkad av förgänglig brunoxiderad järnplåt,
eller beständig grönmålad kopparplåt.
art.014 järn
art.14 koppar

Urnor Image

Urnor Image

Image: