Välkommen till Nilssons begravningsybrå

 

Under pågående pandemi ser vi gärna att man som vanligt först bokar mötet via telefon
och att det helst, bara är max 4 personer som kommer vid besöket.

Om man tittar igenom "Planera begravningen via nätet" och "Förbered annons"
så kan dessa skickas in till oss och vi kan ta allt via telefon och e-post.

Och vi undviker att göra hembesök.

En omtanke om både Er och oss själva, och vi hoppas ni har förståelse för detta.

info@begr-byra.se