Med start 1901

1901 startade H. Nilssons Möbelaffär, Östergatan 5 i Eslöv, vilket år man började tillverka kistor är oklart.
         (Hans Nilsson 1861-1930, Martin Nilsson 1892-1958, Eric Nilsson 1922-1989, Bengt Nilsson)

1962 blev byrån medlem i Sveriges Begravningsbyråers Förbund. SBF

1973 flytt från Östergatan till Sahlin huset.

1994 friköptes begravningsbyrån från möbelaffären av Roland Mijdema och fick namnet H. Nilssons Begravningsbyrå
         i Eslöv AB.

1996 öppnades kontoret på Kvarngatan 36 i Kävlinge.

1999 övertogs rörelsen av dess nuvarande ägare, Mikael Karlsson, som sedan 1989 äger Röstånga Begravningsbyrå
         tillsammans med hustrun Marie.
         H:et togs bort och namnet blev nu, Nilssons Begravningsbyrå i Eslöv AB, där även byrån i Röstånga numera ingår.

2008 Den 3 november flyttades kontoret i Kävlinge från Kvarngatan 36 till Mårtensgatan 20.

2009 Den 3 augusti flyttades kontoret i Eslöv från Kanalgatan 26 till Västerlånggatan 57.

2013 Den 1 augusti övertogs Slottsstadens, Mellbloms-Fabian Johanssons, Holmgren & Slangerups begravningsbyråer
         i Malmö samt Svedala begravningsbyrå.

Eslöv,
Västerlånggatan - Kyrkogatan

Plakett till personal på Nilssons
för gott arbete
i Thailand efter Tsunamikatastrofen 2005

 

Kävlinge,
Mårtensgatan - Mejerigränd